Loading


Triển vọng nghề nghiệp

Nghề nghiệp trong tương lai cho cử nhân Khoa học y sinh:

Sinh viên ngành Khoa học Y Sinh sau khi tốt nghiệp có thể lựa chọn các công việc sau:

  • Kỹ thuật viên, chuyên viên xét nghiệm y tế trong phòng xét nghiệm, trung tâm nghiên cứu của các bệnh viện hoặc trung tâm chăm sóc sức khỏe,
  • Chuyên gia trong các công ty liên quan đến thiết bị y tế, công nghiệp dược, công ty dược phẩm.
  • Chuyên viên sở y tế, sở tài nguyên môi trường, sở khoa học công nghệ,
  • Giảng viên, giáo sư về khoa học sự sống tại các trường đại học, viện nghiên cứu,
  • Chuyên gia, nhà nghiên cứu sinh học, hóa sinh, vi sinh và an toàn sinh học,
  • Nhà quản lý dự án về y tế hay quản lý thực phẩm và thuốc,
  • Nhà báo về khoa học sự sống,
  • Tư vấn pháp lý hay sở hữu trí tuệ liên quan đến y dược,
  • Doanh nhân trong ngành y dược.

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi