Loading


Nghiên cứu so sánh hoạt động của hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam và Vương quốc Anh

Điều tra hiện trạng hoạt động của hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam và Vương quốc Anh.

Đề xuất những chính sách, mô hình đào nâng caohiệu quả hoạt động của hội đồng trường của các cơ sở đào tạo đại học Việt Nam.

Các tổ chức đối tác quốc tế: Đại học Southampton (UK), Hội đồng Anh

Thời gian thực hiện: 30/01/2016- 01/09/2016

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi