Loading


Các lớp học thử sự kiện Taster Day ngành Quản trị và Kinh doanh Quốc tế

Các lớp học thử ngành Quản trị và Kinh doanh quốc tế tại sự kiện Taster Day

Lớp 1: Khởi nghiệp

Học phần được thiết kế nhằm kích thích và khích lệ tình thần khởi nghiệp cho những sinh viên muốn khởi nghiệp hoặc có kế hoạch theo đuổi nghề kinh doanh trong tương lai. Học phần trang bị kiến thức tổng quan về tinh thần doanh nhân và hoạt động khởi nghiệp, phát triển hệ thống tư duy kinh doanh, và cung cấp những nguyên lý cơ bản để hình thành ý tưởng. Sinh viên sẽ đưa ra và trình bày các ý tưởng tiềm năng, học cách phát triển những ý tưởng này và chuyển chúng thành cơ hội, và khai thác các cơ hội đó để xây dựng thành những doanh nghiệp thành công. Học phần tập trung vào việc nhận diện, tạo ra và đánh giá cơ hội thông qua việc kiểm tra các đặc điểm của một cơ hội kinh doanh tốt và các bước cần thiết để đưa doanh nghiệp vào hoạt động. Trong môn học này, sinh viên sẽ có được khả năng xây dựng, phát triển các ý tưởng sáng tạo, khác biệt. Với 30 phút tại lớp học thử, các học học sinh sẽ được trải nghiệm các hoạt động sáng tạo và nắm được các kỹ thuật nhằm phát huy khả năng sáng tạo của mình.

Lớp 2: Marketing

Môn học giúp sinh viên nắm được những khái niệm marketing căn bản và ứng dụng thực tiễn trong tương quan phát triển của môi trường marketing. Bên cạnh đó học phần giúp sinh viên hiểu được bản chất và phạm vi của marketing, hành vi khách hàng, những chủ đề liên quan đến sản phẩm, giá cả, phân phối và truyền thông marketing, đặc biệt là sự phát triển của marketing trong thời đại số, thách thức của nó đến các lý thuyết và ứng dụng marketing truyền thống. Thực tế cho thấy, trước khi trở thành một nhân viên Marketing đắc lực cho một công ty, bản thân bạn phải có khả năng xây dựng thương hiệu thành công cho bản thân. Với 30 phút học thử, các bạn học sinh sẽ được hướng dẫn về kỹ thuật “Thương hiệu bản thân” (Branding yourself), một công cụ giúp bạn nhanh chóng hiểu về Marketing và giúp bạn thành công trong mọi tình huống phỏng vấn.

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
Trang tuyển sinh VNUK