Loading


Các lớp học thử ngành Khoa học Máy tính tại sự kiện Taster Day

Các lớp học thử ngành Khoa học Máy tính tại sự kiện Taster Day

Lớp 1: Kỹ thuật tích hợp

Học phần cung cấp cho sinh viên cái nhìn mang tính cam kết và đa ngành về kỹ thuật, bao gồm cốt lõi về toán cơ bản, kỹ năng mô hình hóa và phân tích, những lại được áp dụng vào thực tiễn kỹ thuật và ngữ cảnh thiết kế. Học phần cung cấp cho sinh viên sự nhận thức về vai trò ảnh hưởng của một kỹ sư trong thế kỷ 21 và sự hiểu biết của ảnh hưởng này liên quan đến các quyết định kỹ thuật. Trong thời gian gần đây, công nghệ thực tế ảo (VR) đã trở một xu hướng bùng nổ mạnh mẽ và được coi là tương lai của công nghệ hiện đại. Với 30 phút của lớp học, học sinh có cơ hội được tương tác với thế giới ảo một cách chân thực nhất qua Kính Halo và tìm hiểu xu hướng công nghệ này phát triển như thế nào ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.

Lớp 2: Trí tuệ nhân tạo và điện toán Neuron

Khóa học này giới thiệu về trí thông minh nhân tạo và điện toán neuron như hai chủ đề kỹ thuật và như hai hoạt động trí tuệ. Với làn sóng của cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ phát triển nhanh và robot xuất hiện nhiều trong các nhà máy khiến nhiều người tự hỏi về viễn cảnh máy móc thay thế hoàn toàn con người. Trí tuệ nhân tạo là công nghệ cốt lõi làm nên cách mạng 4.0. Với 30 phút của lớp học, học sinh sẽ được làm quen với những kiến thức cơ bản của trí tuệ nhân tạo và những ứng dụng thiết thực của trí tuệ nhân tạo trong đời sống.

 

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi