Loading


Rodrigo Martinez – Chuyên gia tư vấn kinh doanh mới của VNUK

Chúng tôi trân trọng giới thiệu thành viên mới nhất của VNUK là ông Rodrigo Martinez đến từ Canada. Rogrigo là người rất có kinh nghiệm làm việc toàn cầu và có niềm yêu thích đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kinh doanh và kinh tế. Đến với VNUK, Rodrigo làm việc với tư cách là một chuyên gia tư vấn về phát triển tổ chức và khởi sự kinh doanh.

Rodrigo Martinez – Chuyên gia tư vấn kinh doanh mới của VNUK

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi