Loading


VNUK trong buổi thảo luận nhằm hợp tác với nhiều nước hơn trong khu vực Đông Nam Á

Vào ngày 14 tháng 3, đoàn đại biểu đại học Pannasastra tại Campuchia đã có chuyến thăm VNUK để thảo luận về sự hợp tác tiềm năng giữa hai bên.

VNUK và Đại học Pannasastra cùng thảo luận về tiềm năng hợp tác của hai bên

Hai chủ đề chính được thảo luận mà Đại học Pannasastra đang tìm kiếm để hợp tác đó là trao quyền cho phụ nữ trẻ trong giáo dục, và nông nghiệp.
Đại học Pannasastra hoạt động ở Myanmar, Campuchia và Thái Lan. Mục đích của họ là khuyến khích nhiều cô gái đi học đại học và giáo dục người dân về tầm quan trọng của việc phụ nữ cũng cần phải có một nền giáo dục. Vì thế họ muốn tổ chức các buổi hội thảo để truyền cảm hứng cho phụ nữ suy nghĩ với tư duy kinh doanh.
Ngoài ra, nông nghiệp cũng là một sự quan tâm của đoàn đại học Pannasastra vì họ hứng thú với việc học hỏi các phương pháp thu hoạch tự nhiên của Việt Nam và các sản phẩm thảo dược với thành phần sinh học.
Cuộc họp đã đem lại nhiều hiệu ứng tích cực và là cơ hội để cả hai bên hiểu nhau hơn. Chúng tôi luôn chào đón các cơ hội mà có thể giúp Đông Nam Á tăng trưởng, như tại VNUK, chúng tôi hoạt động như một cộng đồng toàn cầu, phấn đấu tạo ra cơ hội cho những người có tiềm năng lớn.

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi