Loading


Nâng cao chất lượng đào tạo Tiến sĩ ở Việt Nam dựa trên kinh nghiệm của Vương quốc Anh

Điều tra hiện trạng đào tạo Tiến sĩ ở Đại học Đà Nẵng nói riêng và ở Việt Nam nói chung.

Đề xuất những chính sách, mô hình đào tạo Tiến sĩ mới để nâng cao chất lượng, dựa trên các bài học của Vương quốc Anh.

Các tổ chức đối tác quốc tế: Đại học Aston (UK), Hội đồng Anh

Thời gian thực hiện: 30/11/2015- 01/06/2016

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi