Loading


Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Đại học Pai Chai, Hàn Quốc, Thứ Ba, ngày 18/4, 2017

Chúng tôi rất vui mừng thông báo Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa VNUK và Đại học Pai Chai, Hàn Quốc đã chính thức được ký kết. Pai Chai là một trường đại học nằm trong top 50 những trường đại học tốt nhất châu Á.Điều này có nghĩa là trong thời gian đến các bạn sinh viên VNUK có thể tham gia chương trình trao đổi sinh viên ở ĐH Pai Chai trong vòng 01 đến 03 tháng! Tương tự, những sinh viên của Pai Chai cũng có thể đến trao đổi tại VNUK.

Được thành lập vào năm 1885, Pai Chaihiện có hơn 15.000 sinh viên, trong đó có 850 sinh viên trao đổi quốc tế.

Chúng tôi chắc rằng nhiều bạn sinh viên sẽ rất hào hứng khi được học và tìm hiểu nền văn hóa, ngôn ngữ của Hàn quốc.

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi