Loading


Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa VNUK với với Khoa Y dược, Đại học công giáo Daegu, Hàn Quốc ngày 12/12/2016

Chúng tôi rất vinh dự khi được hợp tác với Khoa y dược thuộc Đại học công giáo Daegu, Hàn Quốc. Biên bản ghi nhớ được ký kết sẽ đem lại nhiều cơ hội mới cho sinh viên

và trung tâm nghiên cứu của VNUK.Đây thực sự là một tin vui khi bây giờ, sinh viên VNUK đã có thể tham gia chương trình trao đổi sinh viên với Khoa dược, Đại học Daegu, Hàn Quốc.

Khởi đầu của mối quan hệ hợp tác bền vững trong tương lai với Khoa y dược thuộc Đại học công giáo Daegu.

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi