Loading


Lễ ký kết thỏa thuận về Chương trình trao đổi sinh viên với trường Đại học Daegu Haany, Hàn Quốc, ngày 28 tháng 04 năm 2017

Chúng tôi đã ký kết một thỏa thuận về Chương trình trao đổi sinh viên với trường Đại học Daegu Haany, Hàn Quốc. Buổi lễ ký kết diễn ra vào ngày 27 tháng 04 năm 2017. Trường Đại học Daegu Haany được thành lập vào năm 1980 tại thành phố Gyeongsan. Trường giảng dạy chuyên sâu về các ngành: Đông Y, Công nghệ sinh học, Công nghệ văn hóa và Công nghệ thông tin. Chúng tôi mong muốn có những sự hợp tác mạnh mẽ hơn nữa với trường Đại học Daegu Haany.

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi