Loading


Hội nghị mô phỏng Hội nghị thượng đỉnh ASEAN

Câu lạc bộ “VNUK Socrat” của Viện VNUK đã đồng phối hợp và tổ chức thành công Hội nghị mô phỏng Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.Hội nghị đã mô phỏng lại những quy trình mà các quyết định được hình thành trong khuôn khổ ASEAN và cách thức hoạt động của bộ máy hành chính. Tại sự kiện lần này, các bạn trẻ được bồi dưỡng những kiến thức về ASEAN và xây dựng kỹ năng ngoại giao. Với chủ đề “Bảo vệ quyền lao động di cư trong các khối nước ASEAN” , Hội nghị đã thu hút sự tham gia của hơn 100 đại biểu, những người quan tâm cũng như đẩy mạnh mối quan hệ với các tổ chức có tiếng ở Đà Nẵng.

Các thành viên câu lạc bộ Socrat của VNUK hi vọng đã mang đến cho các bạn trẻ một môi trường cạnh tranh mới mẻ, linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi để rèn luyện và phát triển các kỹ năng như kỹ năng lãnh đạo và tranh luận. Hội nghị mô phỏng lần này đã tạo tiền đề quan trọng cho câu lạc bộ VNUK. Chúng tôi hi vọng rằng câu lạc bộ sẽ có thể tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động tương tự trong tương lai để các bạn sinh viên có cơ hội được không ngừng phát triển bản thân!

Các bạn sinh viên chuẩn bị cho buổi tranh luận

 

Các bạn sinh viên đang trình bày về các nước trong khoi ASEAN

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi