Loading


Cuộc gặp với đoàn đại biểu đến từ trường Đại học Nagasaki, Nhật Bản

Vào ngày 9 tháng 11 vừa qua, VNUK rất hân hạnh được đón tiếp đại diện đến từ Đại học Nagasaki (Nhật Bản). Đại học Nagasaki có tiền thân là trường y lâu đời nhất của Nhật Bản có tên là Igaku Denshusho, thành lập năm 1857. Trường hiện nay có khoảng 2.800 sinh viên theo học. Định hướng giáo dục của nhà trường là phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng cao, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho xã hội.

VNUK hợp tác cùng Đại học Nagasaki, Nhật Bản

Năm 2014, Đại học Nagasaki đã ký kết Biên bản ghi nhớ chung với Đại học Đà Nẵng. Do vậy, Trường rất mong muốn hợp tác sâu hơn với VNUK nhằm mang lại hiệu quả cho cả hai bên.

VNUK luôn sẵn sàng hợp tác với Đại học Nagasaki, đặc biệt trong hoạt động trao đổi sinh viên thực tập trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh quốc tế và Công nghệ thông tin. Nếu sinh viên Đại học Nagasaki sang thực tập tại VNUK thì VNUK mong muốn rằng sinh viên Nhật Bản sẽ có cơ hội tham gia sâu vào hoạt động cộng đồng bao gồm hoạt động tìm hiểu văn hóa Việt Nam và hoạt động khởi nghiệp.

Sau cuộc gặp này, hai bên sẽ tiếp tục làm việc với nhau và hy vọng rằng sẽ có nhiều sinh viên từ hai trường tham gia vào Chương trình trao đổi sinh viên thực tập.

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi