Loading


Tiềm năng hợp tác giữa VNUK và Đại học Aston

Trong chuyến thăm và làm việc tại VNUK, TS. Geoff Parkes đã làm việc với lãnh đạo VNUK nhằm tăng cường khả năng hợp tác của hai bên.

Triển vọng hợp tác trong tương lai giữa VNUK và Đại học Aston

Nhiều cơ hội hợp tác đã được đem thảo thuận tại buổi làm việc bao gồm chương trình STEM-B; chương trình đào tạo bậc thạc sĩ Phân tích Dữ liệu; điều chỉnh khung chương trình của hai chuyên ngành Khoa học Y sinh và Nguồn Nhân lực; và đặc biệt đó là chương trình trao đổi sinh viên cho những sinh viên VNUK đang theo học ngành Khoa học và Kỹ thuật máy tính.

Lãnh đạo VNUK mong muốn được thực hiện thí điểm chương trình STEM-B theo tiêu chuẩn STEM-B của các nước phương tây. Mục đích của chương trình nhằm thu hút sự quan tâm từ những bạn trẻ Đà Nẵng trong việc định hướng nghề nghiệp thông qua Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM) cùng với tư duy kinh doanh (-B).

Về ý tưởng cho chương trình thạc sĩ Phân tích Dữ liệu, đây sẽ là chương trình đào tạo từ xa. Sinh viên sẽ phải hoàn thành tổng cộng 08 học phần; 04 học phần học tại VNUK và 04 học phần tại trường Đại học Aston. Ngoài ra, sinh viên phải hoàn thành luận án tốt nghiệp và được đánh giá bởi chính trường Đại học Aston. Đây là một lựa chọn phù hợp cho sinh viên nhằm tiết kiệm chi phí và đặc biệt hơn là sinh viên vẫn nhận bằng do chính Đại học Aston cấp.

Một số chủ đề khác trong buổi trao đổi, TS. Geoff Parkes rất muôn tập trung vào những chương trình mà VNUK đang giảng dạy nhằm thực tế hóa nội dung đào tạo, tạo sự hứng thú cho sinh viên trước khi nghĩ đến việc xây dựng những chuyên ngành khác trong tương lai.

trao đổi về cơ hội hợp tác

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi