Loading


Đánh giá thường kỳ chương trình Dự bị Đại học tại VNUK

VNUK rất vui mừng và tự hào rằng chương trình Ngôn ngữ và Dự bị Đại học đang được cải thiện và phát triển hơn nữa. Tại VNUK, chúng tôi luôn nỗ lực cải tiến liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu của sinh viên. Do đó, chúng tôi luôn lắng nghe và nhận được nhiều phản hồi của sinh viên và giảng viên để từ đó có thể đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển trình độ tiếng Anh và kỹ năng mềm cho sinh viên.

Đổi mới trong chương trình Dự bị Đại học tại VNUK

Đầu tiên, chúng tôi đã mời một Giám đốc quản lý chiến lược, là giảng viên Chương trình Dự bị Đại học hiện tại, ông Steven Carbon. Từ khi ông đến với VNUK vào năm ngoái, chúng tôi đã cảm thấy rằng kiến ​​thức và niềm đam mê của ông trong việc phát triển các em sinh viên thành những cá nhân toàn diện, đã tạo ra một tác động tích cực vì các em đã có những cải thiện đáng kể trong kỹ năng tiếng Anh của mình. Với sự hướng dẫn tận tình của thầy Steven, chúng tôi tin chắc rằng Chương trình Dự bị đại học sẽ có thể cung cấp các khóa học tiếng Anh chất lượng cao và hiệu quả cho sinh viên.

Về chương trình học tập, Phòng Ngôn ngữ và Dự bị Đại học luôn nỗ lực truyền cảm hứng cho sinh viên trong việc học tiếng Anh cũng như khuyến khích họ sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày với các chủ đề mang tính ứng dụng liên quan đến cuộc sống và những vấn đề hiện tại.

Phòng Ngôn ngữ và Dự bị Đại học đã chủ động thực hiện nghiên cứu sâu rộng về những lý do cho việc thực hiện những thay đổi này và những thách thức có thể phát sinh cho sự đổi mới lần này. Để những thay đổi này thực sự có hiệu quả cần có một đội ngũ năng động và tận tâm, chúng tôi tin rằng sự cải tiến hiệu quả trong chương trình Dự bị Đại học sẽ được đóng góp đội ngũ nhân sự hiện tại, cùng làm việc hướng tới chung một mục tiêu và đầy tham vọng.

Chúng tôi tự tin rằng sau khi thực hiện, những thay đổi này sẽ giúp thay đổi và có tác động tích cực đến kỹ năng tiếng Anh của sinh viên cũng như thái độ của họ đối với việc học tại VNUK, giúp sinh viên trang bị đầy đủ các kiến thức và kỹ năng nền tảng trước khi bước vào các kỳ học chuyên ngành.

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi