Loading


Thông tin về Lê Mạnh Linh

Giảng viên & Nghiên cứu viên về Hóa

Lý lịch khoa học

Affiliations:
Công nghệ hóa các nguồn năng lượng tự nhiên & vật liệu carbon, Bộ môn công nghệ y sinh, Khoa khoa học sự sống, Viện NC & ĐT Việt – Anh
Phone:
+84946656448
Email:
linh.le@vnuk.edu.vn
 • Education
  • Thạc sĩ Công nghệ dầu khí, Khoa máy tính, khoa học & công nghệ, ĐH Salford, TP. Manchester, Vương quốc Anh, 2016
  • Kỹ sư Công nghệ hóa các nguồn năng lượng tự nhiên & vật liệu carbon, Khoa công nghệ hóa, ĐH tổng hợp kỹ thuật nghiên cứu quốc gia Irkutsk (NR ISTU), TP. Irkutsk, LB Nga, 2012
 • Experience
  • Cộng tác viên kỹ thuật, (July 2009), Phân xưởng Reforming, Nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất, Tỉnh Quảng Ngãi province, Việt Nam.
  • Trợ lý nghiên cứu, (2009~2012), Các dự án nghiên cứu khoa học tại khoa công nghệ hóa, ĐH tổng hợp kỹ thuật nghiên cứu quốc gia Irkutsk (NR ISTU).
  • Kỹ sư, (2012~2014), Công ty TNHH Newtatco/ Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam.
  •  2016 – hiện tại: Đã là thành viên của Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Y sinh học Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh – Đại học Đà Nẵng.
 • Research Interests
  • Công nghệ hóa, Hóa dược, Hóa sinh, Phân tích/ Chuẩn hóa các hợp chất thiên nhiên
 • Research Projects
  • “Dự án nghiên cứu khoa học về quy trình biến đổi talc ứng dụng trong công nghiệp”; Dự án được hỗ trợ bởi ĐH tổng hợp kỹ thuật nghiên cứu quốc gia Irkutsk (NR ISTU); 2011; Giáo sư Ariadna Aleksandrovna Yakovleva, LB Nga
 • Selected Publications
  • [1] Yakovleva A.A, Truong Xuan Nam, Le Manh Linh. (2011) The effects of
   dispersity on absorption capacity of Talc from Onotsky deposit. Book of abstracts of the
   whole Russian conference with international participations “Perspective of the
   development of hydrocarbon processing technology, plant and mineral resources”. April
   2011. Irkutsk. NR ISTU. P. 118-120.
  • [2] Yakovleva A.A, Truong Xuan Nam, Le Manh Linh. (2011) The dependence on
   temperature of sodium oleate adsorption onto talc. The journal “Messenger” of NR ISTU
   №1 (48) 2011. P. 143-147.
  • [3] Yakovleva A.A., Truong Xuan Nam, Vo Dai Tu, Le Manh Linh. (2011) Colloid-
   chemical characteristics of silicate minerals of Irkutsk region. The whole Ukrainian
   conference with international participations of institute Chuiko NAN. Ukraine. P. 203-204.
  • [4] Le Manh Linh. (2011) Influence of dehydration on absorption capacity of talc
   from Onotsky deposit. Reports selection of the whole Russian scientific conference in
   National Research Tomsk Polytechnic University IV. May 2011. P. 349-351.
  • [5] Yakovleva A.A, Truong Xuan Nam, Le Manh Linh. (2011) N-cetylpyridine
   chloride adsorption onto talc of Onotsk deposit. Book of abstracts of the XI International
   conference “Modern problems of adsorption”. Moscow 2011. Izdatelskaya gruppa
   “Granitsa”. P 287.
  • [6] Yakovleva A.A, Truong Xuan Nam, Le Manh Linh. (2011) Comparative
   analysis of different surfactants adsorption capacity onto talc from Onotsky deposit.
   Seminar “Physical chemistry of surface phenomena and adsorption”. 2011. P. 74-76.

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi