Loading


Kế hoạch tuyển dụng viên chức cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng năm 2019

Ngày 19/09/2019, Đại học Đà Nẵng công bố kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 cho các đơn vị thuộc và trực thuộc.

Mục đích, yêu cầu

  • Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN nhằm bổ sung vào đội ngũ viên chức theo Đề án vị trí việc làm đã xây dựng, lựa chọn người có phẩm chất, trình độ và năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp do nhà nước quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
  • Công tác tuyển dụng phải được thực hiện công bằng, khách quan, dân chủ công khai theo quy định hiện hành và đảm bảo tính cạnh tranh.
  • Ưu tiên tuyển dụng đội ngũ giảng viên có bài báo đăng trên các tạp chí uy tín trên thế giới, đã tham gia giảng dạy tại các trường đại học quốc tế; tốt nghiệp các trường đại học uy tín ở nước ngoài; có thể giảng dạy bằng tiếng Anh đối với các môn học chuyên ngành; có học vị thạc sĩ, tiến sĩ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với chủ trương, nhu cầu tuyển dụng.

Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 viên chức

Trong đó đối với Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (VNUK), trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng có 09 chỉ tiêu.

Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY.

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi