Loading


Tuyển dụng – Khoa học & Kỹ thuật Máy tính

Vị trí

Giảng viên

Trợ lí nghiên cứu

KH máy tính

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngày hết hạn

31/10/2018

31/10/2018

Vị trí: Giảng viên

Ứng viên cần có khả năng thu hút nguồn tài trợ từ bên ngoài và thực hiện các chương trình nghiên cứu hỗ trợ cho các lĩnh vực thế mạnh của Khoa trên nền tảng cơ sở. Sự tham gia trong các hoạt động nghiên cứu chất lượng cao tập trung vào giảng dạy, học tập, sự đa dạng và / hoặc Ngành Khoa học máy tính liên quan đến giáo dục là điều được kì vọng.

Trách nhiệm chính sẽ bao gồm việc giảng dạy các lớp chuyên ngành về Khoa học Máy tính ở cả bậc đại học và sau đại học, đặc biệt với trọng tâm ban đầu là các lớp chuyên ngành bậc đại học. Giảng viên chịu trách nhiệm cho việc chuẩn bị, duy trì và giảng dạy các lớp được chỉ định và các tài liệu khác khi cần, cũng như cho sự đánh giá của sinh viên.

Toàn bộ giảng viên của Khoa giúp duy trì tính nhất quán và chất lượng của kết quả của các chương trình đào tạo thông qua đổi mới chương trình giảng dạy, đặc biệt là với quy mô. Cơ hội nghề nghiệp bao gồm dạy các khóa học tự chọn của chuyên ngành và hướng dẫn các nhà nghiên cứu ở trình độ đại học và sau đại học. Một ứng viên thành công nên có phương pháp dạy tập trung vào sinh viên và tương tác với đồng nghiệp để cống hiến vào sự thành công trong nghiên cứu và dịch vụ. Điều này yêu cầu sự giao tiếp thường xuyên với sinh viên cũng như quan sát tiến độ của sinh viên, tạo và trình bày các tài liệu của khóa học tới sinh viên.

 • Chấm điểm cho bài tập, viết những ý kiến phản hồi cho sinh viên một cách kịp thời và xác định điểm số cuối cùng cho môn học
 • Gặp Ban Điều phối Chương trình hoặc Trưởng Khoa về việc giảng dạy nếu cần.
 • Các nhiệm vụ khác liên quan đến môn học được giảng dạy.

Bên cạnh đó, giảng viên/ nhà nghiên cứu sẽ thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công việc của khoa và các nhiệm vụ do Trưởng Khoa hoặc Phó Viện trưởng phụ trách / Viện trưởng của Viện giao cho. Các nhiệm vụ công việc khác có thể bao gồm điều phối cho phòng thí nghiệm (lập kế hoạch và quản lý việc sử dụng các trang thiết bị phòng thí nghiệm), tuyển dụng, đào tạo, và quản lí những trợ giảng là sinh viên; hỗ trợ việc sử dụng các phòng thí nghiệm cho tổ chức hội thảo, trình diễn; và phối hợp với nhân viên phụ trách trang thiết bị.

Yêu cầu

Bằng Thạc Sĩ (hoặc tương đương) về Khoa học Máy tính hoặc lĩnh vực liên quan là yêu cầu tối thiểu cho vị trí Giảng viên của Khoa. Bằng Tiến sĩ về Kỹ Thuật Máy Tính hoặc bằng Tiến sĩ trong lĩnh vực liên quan cùng với những kinh nghiệm thích hợp là yêu cầu cần thiết cho các nhà nghiên cứu. Các ứng viên cần có kỹ năng giảng dạy xuất sắc, khả năng thu hút nguồn tài trợ bên ngoài và thực hiện các chương trình nghiên cứu hỗ trợ cho các lĩnh vực thế mạnh của Khoa. Kĩ năng nói và viết tốt là điều cần thiết cho vị trí này.

Những ứng viên thành công cần phải có một cam kết mạnh mẽ trong giảng dạy và nghiên cứu. Thông thạo nói và viết bằng tiếng Anh là một yêu cầu bắt buộc, và kiến thức về giáo dục đại học là một lợi thế. Các kỹ năng sau đây là điểm lợi thế cho vị trí:

 • Có kinh nghiệm nghiên cứu về Khoa học máy tính.
 • Có kinh nghiệm hợp tác với các cộng tác viên bên ngoài
 • Có mạng lưới nghiên cứu quốc tế rộng lớn.
 • Có khả năng phát triển, phối hợp, giảng dạy và đánh giá các khóa học về Khoa học Máy tính.
 • Chứng minh kinh nghiệm làm việc trong ngành
 • Khả năng đạt được các dự án nghiên cứu được tài trợ từ bên ngoài;
 • Có khả năng tạo ra một chương trình nghiên cứu mới.
 • Có kỹ năng giao tiếp và kỹ năng lãnh đạo tốt.
 • Có kinh nghiệm làm việc trong các nhóm, trong môi trường liên ngành và gắn kết với xã hội xung quanh.

Thông tin

Trong thời gian tại vị trí Giảng viên/ Nhà nghiên cứu, bạn sẽ làm việc 70% thời gian ở vị trí giảng viên/ nhà nghiên cứu và 30% thời gian trong vai trò nhân viên hành chính của Viện.

Hồ sơ

Đơn ứng tuyển của bạn bao gồm:

 • Đơn xin việc với thông tin về người nộp đơn;
 • Thư trình bày nguyện vọng làm việc (tối đa 2 trang);
 • Lý lịch hoàn chỉnh với các chứng nhận liên quan;
 • Văn bằng chứng nhận trình độ tiến sĩ;
 • Các chứng nhận của các khóa học đại học đã hoàn thành;
 • Những bài báo đã được xem xét bởi người trong ngành

Hạn cuối nộp đơn: 31/10/2018

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi