Loading


Hội thảo quốc tế hóa chiến lược giáo dục đại học

Vào ngày 18 tháng 8, Phó Viện trưởng Phụ trách VNUK, Tiến sĩ Hương đã tham dự một hội thảo tại TP. Hồ Chí Minh, về việc thực hiện chiến lược quốc tế hóa chiến lược giáo dục đại học do Hội đồng Anh và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Hội thảo quốc tế hóa chiến lược giáo dục đại học

Hội thảo được thiết kế để lấy ý kiến cho dự thảo Dự án Chiến lược giáo dục đại học quốc tế (IEHS) của Việt Nam bằng cách chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn của Vương quốc Anh trong việc thực hiện quốc tế hóa giáo dục đại học.

giáo dục đại học

Khách mời bao gồm đại diện của 10 trường đại học Việt Nam và 2 trường đại học Vương quốc Anh đã cho họ cơ hội kết nối và đề xuất các chương trình hợp tác trong mạng lưới giáo dục đại học Việt Nam – Vương quốc Anh để hỗ trợ triển khai IHES.

Chương trình nghị sự bao gồm các cuộc nói chuyện và thảo luận về việc tích hợp phong cách giáo dục đại học của Vương quốc Anh với hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và những thách thức khi triển khai. Tiến sĩ Hương được mời dẫn dắt một cuộc thảo luận về nghiên cứu so sánh về quản trị đại học của Vương quốc Anh và Việt Nam, kể từ khi VNUK và Đại học Southampton đã hoàn thành một nghiên cứu về những điểm chung giữa hai tổ chức.

giáo dục đại học

 

 

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi