Loading


Thông báo Hội thảo khoa học quốc tế dành cho Nhà khoa học trẻ các trường Đại học khối Kinh tế và Quản trị kinh doanh (ICYREB 2017) ngày 30-10-2017

Trường ĐH Kinh tế – Đại học Đà Nẵng phối hợp cùng với các trường đại học khác trong khối các trường Kinh tế và Quản trị Kinh doanh tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế dành cho Nhà khoa học trẻ các trường Đại học khối Kinh tế và Quản trị kinh doanh (ICYREB 2017) vào ngày 30 tháng 10 năm 2017 tại Đà Nẵng với các nội dung cụ thể như sau:

Chủ đề hội thảo: “Doanh nghiệp Việt Nam & cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”.

Mục đích:

Tạo cơ hội cho các giảng viên trẻ công bố và thảo luận kết quả nghiên cứu về những vấn đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đồng thời đóng góp ý tưởng và giải đáp có cơ sở lý thuyết và bằng chứng thực tiễn đáng tin cậy cho việc hoàn thiện thể chế và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, cải cách quản trị doanh nghiệp trong kỷ nguyên số hóa

Nội dung của hội thảo và các chủ đề viết bài

Tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm liên quan tới sự vận hành của kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, liên quan chủ yếu đến các chủ đề sau đây:
 • Kinh tế: kinh tế đầu tư, kinh tế phát triển;
 • Quản trị kinh doanh: Du lịch, Marketing, Khởi sự kinh doanh, Quản trị chuỗi cung ứng, Quản trị nguồn nhân lực, Thương mại, Ngoại thương;
 • Ngân hàng – Tài chính – Kế toán: Tài chính doanh nghiệp, Quản trị tài chính, Kế toán, Kiểm toán;
 • Luật kinh tế – Quản lý Nhà nước – Khoa học chính trị;
 • Thống kê – Tin học trong kinh tế & kinh doanh;
 • Các vấn đề khác có liên quan.

Diễn giả chính:

 • GS.TS. Nguyễn Đức Khương
  Chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, Phó Viện trưởng Học viện Kinh doanh – IPAG Business School (Cộng hòa Pháp), xếp hạng 7/200 nhà kinh tế học trẻ xuất xắc nhất thế giới năm 2015
 • GS. TS. Eric D. Ramstetter:
  Giáo sư nghiên cứu Viện Nghiên cứu phát triển Châu Á; Giáo sư kinh tế trường Đại học Kyushu (Nhật Bản); Tổng biên tập Tạp chí Journal of Asian Economics từ năm 2007 đến nay.

Thời gian nhận bài:

 • Thời gian nhận bài tóm tắt:                        trước ngày 04-8-2017
 • Thời gian nhận bản toàn văn:                    trước ngày 18-8-2017
 • Thời gian thông báo bài được chấp nhận: trước ngày 12-9-2017
 • Thời gian đăng ký tham gia Hội thảo:        trước ngày 18-10-2017
 • Thời gian tổ chức Hội thảo:                        30-10-2017 (thứ hai)

Địa điểm tổ chức

Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng
Địa chỉ: 71 Ngũ Hành Sơn, Q. Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Thành phần tham dự

 • Giảng viên trẻ các trường đại học thuộc khối Kinh tế và Quản trị Kinh doanh toàn quốc (không quá 40 tuổi).
 • Nghiên cứu sinh khối ngành Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
 • Chuyên gia và các tác giả gửi bài tham dự Hội thảo. Trong đó, 02 diễn giả chính (keynote speakers) tại hai phiên toàn thể và các diễn giả khác tại các phiên thảo luận chuyên đề (parallel sessions): kinh tế, quản trị doanh nghiệp, luật pháp, tài chính – ngân hàng, kế toán – kiểm toán, toán học và thống kê trong kinh tế và kinh doanh, hệ thống thông tin quản lý.
 • Đại diện lãnh đạo các trường đại học thuộc khối Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.
Tạp chí công bố kết quả nghiên cứu (dự kiến)
 • Tạp chí Phát triển Kinh tế (trường Đại học Kinh tế TP. HCM)
 • Tạp chí Kinh tế & Phát triển (trường Đại học Kinh tế Quốc dân)
 • Tạp chí Khoa học Kinh tế (trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng)

Biểu mẫu bài báo tải tại đây

Lệ phí tham dự:

 • Tác giả có bài đăng trên kỷ yếu Hội thảo:      1.000.000 VNĐ
 • Các đối tượng khác:                                       1.500.000 VNĐ
 • Hỗ trợ 50% phí tham dự Hội thảo cho các Nhà khoa trẻ có bài viết và là Nghiên cứu sinh của các trường đồng tổ chức;
 • Hỗ trợ 25% phí tham dự Hội thảo cho các tác giả có bài viết và đăng ký sớm trước ngày 6-10-2017;
 • Miễn lệ phí tham dự đối với Đại diện BGH của các trường đồng tổ chức và khách mời danh dự của Hội thảo.

Thông tin liên lạc

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế – Trường Đại học Kinh tế
71 Ngũ Hành Sơn, Q.Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Email: hoithao@due.edu.vn
Điện thoại: 0236-3954243
Ms. Đường Thị Liên Hà: 0983-218-458
Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, VNUK

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi