Loading


Huynh Xuan Viet profile

Chuyên Viên Tổ Hành Chính

Short personal statement

Affiliations:
Tổ Hành Chính
Phone:
0905 52 57 09
Email:
viet.huynh@vnuk.edu.vn
 • Education

  • Trung Cấp Kỹ Thuật Điện
 • Experience

  • Năm 2007 – Năm 2014: Nhân viên Kỹ Thuật Viện Anh ngữ Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng, Việt Nam
  • Tháng 7, 2014 – Hiện tại: Nhân viên Kỹ Thuật Viện Nghiên Cứu và Đào Tạo Việt – Anh, Đà Nẵng, Việt Nam
 • Research Interests

  • N/A
 • Research Projects

  • N/A
 • Publications

  • N/A

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi