Loading


Huynh Ngoc Thanh profile

Tổ Hành Chính

Short personal statement

Affiliations:
Tổ Hành Chính
Phone:
0905 14 43 41
Email:
thanh.huynh@vnuk.edu.vn
 • Education

  • Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng, 2017
  • Cử nhân Luật Học, Đại học Kinh Tế – Đại học Đà Nẵng, 2015
  • Kỹ sư Điện Kỹ Thuật, Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng, 2008
 • Experience

  • Tháng 9, 2006 – Tháng 12, 2007: Nhân viên Văn phòng Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng, Việt Nam
  • Tháng 1, 2007 – Tháng 6, 2014: Phụ trách cơ sở vật chất Viện Anh ngữ, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng, Việt Nam
  • Tháng 1, 2014 – Hiện tại: Viện Nghiên Cứu và Đào Tạo Việt – Anh, Đà Nẵng, Việt Nam
 • Research Interests

  • N/A
 • Research Projects

  • Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Viện Nghiên Cứu và Đào Tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng
 • Publications

  • Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Viện Nghiên Cứu và Đào Tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng, Tạp chí Giáo Dục và Xã Hội, 2017

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi