Loading


Nâng cao năng lực cạnh tranh đa văn hóa thông qua chương trình Erasmus Mobility

Quan hệ hợp tác rất quan trọng đối với chúng tôi tại VNUK. Một khi bắt đầu hợp tác, chúng tôi tiếp tục duy trì và  thắt chặt mối quan hệ với các doanh nghiệp. Cô Anita Kolnhofer-Derecskei từ đại học Obuda đã có chuyến thăm và tổ chức một buổi hội thảo với chuyên đề Tâm lý kinh tế cho cán bộ VNUK và một số sinh viên.

VNUK hợp tác cùng chương trình Erasmus Mobility

Mục tiêu chính của hội thảo này là nâng cao chất lượng và tăng cường sự hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học và các đối tác.
Buổi hội thảo rất sâu sắc và thú vị. Chúng tôi rất biết ơn khi có kiến thức mới này từ Tiến sỹ Anita để chuyển tiếp cho sinh viên của VNUK. Từ đó, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về sự liên quan của kinh tế và hành vi con người, đặc biệt là trong bối cảnh đa văn hóa hiện nay.
hợp tác

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi