Loading


Ho Viet Nghia profile

Chuyên viên Phòng Đào tạo

Short personal statement

Affiliations:
Phòng Đào tạo
Phone:
(+84) 16 67 67 62 68
Email:
nghia.ho@vnuk.edu.vn

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi