Loading


Đơn xin sáng kiến Đối tác giáo dục đại học (HEP) 2017/18 được chấp nhận!

Chúng tôi rất vui mừng khi thông báo VNUK đã được Hội đồng Anh cấp Quỹ Đối tác giáo dục đại học (HEP)!

VNUK được Hội đồng Anh cấp Quỹ Đối tác giáo dục đại học (HEP)

Quỹ HEP được điều hành bởi Hội đồng Anh, Việt Nam với mục tiêu liên kết giáo dục, nghiên cứu và đổi mới giữa Vương quốc Anh và Việt Nam.

Dự án được thực hiện từ ngày 01/11/2017 và hoàn thành vào ngày 30/11/2018. Trong tháng 2, chương trình STEM+B sẽ được thí điểm ở những trường THPT thuộc top đầu của Đà Nẵng với 10 lớp cho 200 – 300 học sinh, và được đánh giá bởi những tiêu chuẩn đang được áp dụng.

Chúng tôi sẽ tổ chức 2 khóa huấn luyện ngắn hạn “Train the trainers” cho 40 – 50 giáo viên THPT để giúp họ truyền tải chương trình STEM+B cho học sinh một cách hiệu quả và trong tháng 9 và 10, chương trình STEM + B sẽ được đánh giá bằng kỹ thuật focus group và phiếu khảo sát để báo cáo kết quả.

Dự án sẽ được kết thúc vào tháng 11, và chúng tôi sẽ thực hiện chiến lược tiếp thị để quảng bá chương trình tới các trường học, phụ huynh, cộng đồng học thuật và kinh doanh rộng lớn hơn tại Việt Nam

Tổng chi phí để thực hiện dự án là 30.000 bảng, Hội đồng Anh tài trợ 15.000 bảng và VNUK đối ứng 15.000 bảng.

Click here để theo dõi thêm những bài viết của chúng tôi về stem.

 

stem

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi