Loading


Ha Le Anh Dung profile

Chuyên Viên Phòng Đào Tạo

Short personal statement

Affiliations:
Phòng Đào Tạo
Phone:
0236 3 64 65 77
Email:
dung.ha@vnuk.edu.vn
 • Education
  • B.A (Hons) Quản Trị Kinh Doanh, Đại Học Sunderland, 2015
  • BTEC Higher National Diploma in Business Management, Trung tâm Đào Tạo Quốc Tế – Đại học Kinh Tế Đà Nẵng, 2014
 • Experience
  • Tháng 7, 2016 – Tháng 10, 2016: Nhân Viên Quản Lý Tín Dụng, Ngân Hàng TMCP Đông Á, Đà Nẵng, Việt Nam
  • Tháng 2, 2017 – Hiện Tại: Chuyên Viên Phòng Đào Tạo, Viện Nghiên Cứu và Đào Tạo Việt-Anh, Đà Nẵng, Việt Nam
 • Research Interests
  • Quản Trị Kinh Doanh
 • Research Projects
  • your research project– ongoing or finished
 • Publications
  • N/A

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi