Loading


Giải thưởng “Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” năm 2018

Nhằm biểu dương thành tích xuất sắc và khuyến khích các giảng viên trẻ tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển kinh tế – xã hội, Viện VNUK thông báo đến các đơn vị và toàn thể giảng viên trẻ (dưới 35 tuổi) đăng ký tham gia Giải thưởng năm 2018 với các nội dung cụ thể như sau:

Đối tượng tham gia Giải thưởng

Đối tượng tham gia Giải thưởng là công trình khoa học và công nghệ của giảng viên, nghiên cứu viên trong các cơ sở giáo dục đại học không quá 35 tuổi (tính tròn theo năm dương lịch) tại thời điểm nộp hồ sơ của năm xét tặng Giải thưởng.

Lĩnh vực khoa học công nghệ xét tặng Giải thưởng

  • Khoa học Tự nhiên;
  • Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ;
  • Khoa học Y, Dược;
  • Khoa học Nông nghiệp;
  • Khoa học Xã hội;
  • Khoa học Nhân văn.

Yêu cầu đối với công trình tham gia xét tặng Giải thưởng

Công trình tham gia xét tặng Giải thưởng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Mỗi công trình do một hoặc nhiều giảng viên trẻ thực hiện nhưng phải có một người chịu trách nhiệm chính, tổng số người tham gia thực hiện không quá 09 (chín) và có ít nhất 50% số người tham gia là giảng viên trẻ.
  • Công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu theo quy định.
  • Công trình được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn ít nhất 01 năm và chưa nhận bất kỳ Giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng.
  • Tính đến thời điểm xét tặng Giải thưởng, tác giả, tập thể tác giả không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật khoa học và công nghệ năm 2013.

(Các tiêu chí, quy trình tổ chức xét tặng giải thưởng KHCN của Bộ giáo dục và Đào tạo quy định tại Thông tư số 11/2017/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 05 năm 2017).

Cơ cấu giải thưởng, mức thưởng

Cơ cấu giải thưởng

Số lượng giải thưởng của mỗi lĩnh vực khoa học và công nghệ được xác định như sau:

 • Giải nhất: Không quá 02 giải thưởng/lĩnh vực;
 • Giải nhì: Không quá 05 giải thưởng/lĩnh vực;
 • Giải ba: Không quá 10 giải thưởng/lĩnh vực;
 • Giải khuyến khích: Không quá 15 giải thưởng/lĩnh vực.

Mức thưởng:

 • Giải nhất: 10.000.000đ/công trình (Mười triệu đồng/công trình);
 • Giải nhì: 7.000.000đ/công trình (Bảy triệu đồng/công trình);
 • Giải ba: 5.000.000đ/công trình (Năm triệu đồng/công trình);
 • Giải khuyến khích: 3.000.000đ/công trình (Ba triệu đồng/công trình).

Trường hợp huy động được nguồn tài trợ cho Giải thưởng, giá trị Giải thưởng có thể tăng thêm tùy thuộc số kinh phí huy động được.

Hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng

Hồ sơ gồm có những tài liệu, văn bản sau đây: (01 bộ chính và 12 bản sao)

 • Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng (mẫu 01 – phụ lục);
 • Báo cáo tóm tắt công trình tham gia xét tặng Giải thưởng (mẫu 02 – phụ lục);
 • Trang bìa của Báo cáo công trình tham gia xét tặng giải thưởng (mẫu 03- phụ lục);
 • Tài liệu liên quan đến việc công bố, văn bản xác nhận ứng dụng công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước (nếu có) theo mẫu 10, 11 tại Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
 • Bản sao các văn bản, tư liệu khoa học và công nghệ, tài liệu khác có liên quan đến công trình (nếu có).

Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ Giải thưởng

Địa điểm nộp hồ sơ:

Hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng của các cán bộ gửi trực tiếp về Phòng Khoa học và HTQT, Viện VNUK; đồng thời gửi bản điện tử của các mẫu (phụ lục) về địa  email khcn-htqt@vnuk.edu.vn

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 24-5-2018 đến 24-6-2018.

Chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Phòng Khoa học và HTQT, tầng 03, Viện VNUK;
Điện thoại: (0236) 629 8868; Email: khcn-htqt@vnuk.edu.vn

Tải về các biểu mẫu và văn bản: tại đây, gồm có:

– Phụ lục (gồm các biểu mẫu)
– Thông báo của Viện VNUK
– Quy chế xét tặng giải thưởng “Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học”  (Thông tư số 11/2017/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 05 năm 2017)
– CV 301/KH-BGDĐT về Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng;
– CV 1906/BGDĐT-KHCNMT v/v tổ chức Vòng 1, Vòng 2 của Giải thưởng
– Quy định về thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014)

Phòng Khoa học & HTQT

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi