Loading


Học phần Road to IELTS nhằm vào sinh viên mà tiếng Anh trình độ thấp hơn 4.0 (khoảng 3,5) IELTS. Học phần này thiết lập nền tảng tiếng Anh cơ bản của học sinh cho bài thi IELTS. Sau một đánh giá tiếng Anh cơ bản, học sinh sẽ nâng cao kiến thức ngữ pháp và từ vựng và kỹ năng nghe và nói cho tất cả bốn kĩ năng của kỳ thi IELTS.

Mục tiêu của khóa học là trang bị cho sinh viên với khả năng:


Ngữ pháp:

• Hiểu được cấu trúc ngữ pháp thông qua các bài trình bày với các phương tiện trực quan
• Nắm được ví dụ trong hàng ngày bằng tiếng Anh đàm thoại, cùng với những cụm từ mang phong cách trang trọng
• Làm quen các cấu trúc mới thông qua các bài tập thực hành các cấu trúc mới, giúp người học sử dụng đúng các mô hình phù hợp trong các tình huống hàng ngày
• Nói và viết thư bằng cách sử dụng các cấu trúc mới

Từ vựng:

• Nắm từ vựng của các chủ đề khác nhau thông qua một loạt các bài tập theo ngữ cảnh.
• Nắm các từ hữu ích cho sinh viên viết về hoặc thảo luận về một chủ đề cụ thể.
• Nắm các tính từ động từ và danh từ thiết yếu mà học sinh nên biết trước khi tiến tới mức độ cao hơn.
• Hiểu được sự hình thành từ và đoán ý nghĩa của các từ chưa biết bằng cách nhận ra mô hình chung trong việc hình thành từ.

Nghe:

• Thực hành nghe cho nhiều mục đích và nghe ví dụ về các loại khác nhau của tiếng Anh nói bao gồm cả các cuộc trò chuyện bình thường, hướng dẫn, yêu cầu, mô tả, lời xin lỗi, và đề nghị.
• Thực hành kỹ các năng nghe cần thiết. Những kỹ năng này bao gồm nghe các từ quan trọng, chi tiết và ý chính; lắng nghe và suy luận; nghe các thái độ; nghe câu hỏi và trả lời; nhận thông tin và xác định mọi thứ.

Nói:

• Phát triển kỹ năng giao tiếp và tăng sự lưu loát khi nói về các chủ đề như cuộc hội thoại, và các hoạt động hấp dẫn nhằm tăng thời gian nói chuyện bằng Tiếng Anh.
• Phát triển kỹ năng nói thông qua việc trình bày có hệ thống và tái sử dụng của cấu trúc và từ vựng, tăng tập trung vào các hoạt động truyền thông và phần xem xét mở rộng mới sau mỗi bốn đơn vị bài học.
• Xem xét và củng cố tài liệu thông qua phần tự nghiên cứu mở rộng bao gồm cả ngữ pháp, nghe, và thực hành từ vựng.

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi