Loading


Học phần IELTS Discovery dành cho những học viên có trình độ tiếng Anh là 4,0-4,5 IELTS. Học phần này thiết lập nền tảng tiếng Anh cơ bản của học sinh cho bài thi IELTS. Sau bài kiểm tra đánh giá tiếng Anh cơ bản, học sinh sẽ nâng cao kiến thức ngữ pháp và từ vựng và kỹ năng nghe và nói cho tất cả bốn kĩ năng của kỳ thi IELTS.

Mục tiêu của khóa học là trang bị cho sinh viên với khả năng:

Đọc hiểu:

• Học từ vựng của chủ đề khác nhau thông qua một loạt các bài tập theo ngữ cảnh.

• Tìm hiểu các từ vựng hữu ích để học viên viết về hoặc thảo luận về một chủ đề cụ thể.

• Tìm hiểu các tính từ, động từ và danh từ thiết yếu mà học sinh nên biết trước khi tiến tới mức độ cao hơn.

• Hãy biết cách từ được hình thành và suy ra ý nghĩa của các từ chưa biết bằng cách nhận ra mô hình chung trong việc hình thành từ.

Viết:

• Làm quen với IELTS viết nhiệm vụ thông qua một phương pháp tiếp cận từng bước khi làm bài viết cho IELTS.

• Củng cố ngữ pháp thông qua ngữ pháp chính tập có liên quan đến kỳ thi.

• Nâng cao vốn từ vựng liên quan đến chủ đề IELTS và các bài tập chính tả.

Ngữ pháp:

• Hiểu được các cấu trúc ngữ pháp thông qua các bài trình bày với các phương tiện trực quan

• Nắm được các ví dụ trong hàng ngày bằng tiếng Anh đàm thoại, cùng với một vài biểu hiện sử dụng chính thức hơn một chút

• Làm quen với cấu trúc mới thông qua các bài tập thực hành các cấu trúc mới, giúp họ sử dụng đúng, mô hình phù hợp trong các tình huống hàng ngày

• Nói và viết thư bằng cách sử dụng các cấu trúc mới

Từ vựng:

• Học từ vựng liên quan đến chủ đề, cũng như cụm từ và ngôn ngữ có thể được áp dụng cho bất kỳ chủ đề.

Nói:

• Thể hiện hết khả năng của học sinh trong từng phần của bài thi.

• Lưu loát và khả năng thể hiện mình thông qua một loạt các hoạt động nói thú vị và hào hứng.

Nghe:

• Làm quen với nhiệm vụ nghe khác nhau.

• Làm quen với các phương pháp nghe top down và bottom up.

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi