Loading


Khóa học này giới thiệu thiết lập kiến thức tiếng Anh nền tảng cho người học. Sau khóa học, người học sẽ đạt được sự tự tin giao tiếp bằng TIếng Anh thương mại, hiểu được chuẩn mực văn hóa phương Tây và sự khác biệt, và có được nền tảng từ vựng tiếng Anh thương mại.

Mục tiêu của khóa học là trang bị cho học viên những khả năng:

  • Có sự tự tin đầy đủ sử dụng tiếng Anh để chào đón những người khác ở nhiều môi trường kinh doanh khác nhau bao gồm cả các cuộc họp, đi du lịch, và các hội nghị
  • Có đủ tự tin để tự giới thiệu với người khác về bản thân, công việc kinh doanh cũng như giới thiệu về những người bạn đồng nghiệp bằng tiếng Anh ở nhiều môi trường kinh doanh khác nhau bao gồm những nơi công cộng, tại các cuộc họp, trong khi đi du lịch và xuyên suốt buổi hội nghị.
  • Hiểu và nắm bắt những khác biệt trong văn hóa phương Tây chứa đựng trong nhiều khía cạnh của thói quen kinh doanh và môi trường kinh doanh.
  • Xây dựng được một nền tảng từ vựng tiếng anh kinh doanh cần thiết, tạo thuận lợi cho việc tiếp cận ban đầu đối với kinh doanh theo văn hóa phương tây

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi