Loading


Ngày hội giáo dục báo Thanh Niên, chủ nhật ngày 12 tháng 03

Tháng này, VNUK đã tham dự ngày hội giáo dục báo Thanh Niên, một tờ báo nổi tiếng của Việt Nam.


Sự kiện này giúp định hướng cho các học sinh THPT có thêm thông tin về những trường đại học mà họ lựa chọn. Chúng tôi không chỉ tham gia ở Đà Nẵng mà còn ở các tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam.
Chúng tôi rất hạnh phúc khi thấy nhiều bạn học sinh quan tâm đến VNUK!

 

Đội ngũ tư vấn viên của VNUK đang giải đáp các câu hỏi của học sinh

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi