Loading


Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt- Anh hướng đến tạo nhịp cầu truyền cảm hứng giữa Việt Nam và Anh Quốc. Đại học Đà Nẵng tự hào được chính phủ Việt Nam và Vương quốc Anh chọn để hợp tác với các trường Đại học đối tác tại Anh thành lập trường Đại học công chuẩn quốc tế Việt Nam – Anh quốc (VNUK) tại Đà Nẵng. Dự án chia làm hai giai đoạn, giai đoạn đầu là thành lập Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, một thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng. Giai đoạn thứ hai là phát triển Viện thành trường Đại học Việt – Anh độc lập mang tiêu chuẩn quốc tế.

Căn cứ Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, VNUK cung cấp các chương trình đào tạo ở tất cả các cấp; Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ. Viện cũng hợp tác với các đối tác quốc tế để tiến hành các hoạt động học tập và nghiên cứu phù hợp với trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. VNUK được coi là trường Đại học quốc tế đầu tiên tại khu vực miền Trung của Việt Nam.

Các chương trình đào tạo của VNUK được công nhận đạt chuẩn chương trình tiên tiến quốc tế, đáp ứng nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp, và các xu hướng phát triển của thị trường lao động quốc tế.  Sinh viên VNUK có cơ hội được làm việc tại các doanh nghiệp, tham gia chương trình trao đổi sinh viên và học các chương trình khác ở các cấp độ cao hơn tại các trường đại học đối tác của VNUK. Ứng cử viên tiến sĩ có thể làm nghiên cứu của mình tại VNUK theo phương thức hợp tác giám sát và được phép dành một phần thời gian làm nghiên cứu tại trường Đại học đối tác.

Sinh viên tốt nghiệp VNUK được trang bị khả năng tiếng Anh tốt và nhận được bằng cấp có uy tín được trao bởi các trường đại học Vương quốc Anh. Chính điều này sẽ giúp sinh viên tăng cơ hội được tuyển dụng bởi các công ty trong nước và quốc tế.

VNUK cung cấp nhiều học bổng được tài trợ bởi các doanh nghiệp Anh, Hội đồng Anh tại Việt Nam. Học bổng có thể hỗ trợ hoàn toàn hoặc một phần học phí và sinh viên chương trình Dự bị Đại học, Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ đều được bình đẳng tiếp cận với những học bổng này.

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi