Loading


Dang Duc Long profile

Giảng viên ngành Khoa Học Y Sinh

Phụ trách nghiên cứu khoa học và hợp tác với doanh nghiệp của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh, Đại học Đà Nẵng

Short personal statement

Affiliations:
Khoa Học Y Sinh
Phone:
+84-(0)905-506-889
Email:
long.dang@vnuk.edu.vn

 • Education

  • 06/2003 Tốt nghiệp Tiến sĩ về Hóa Sinh, Trường ĐH bang Massaehusetts, thành phố Lowell, bang Massaehusetts, Hoa Kỳ
  • 06/1999 Tốt nghiệp Thạc sĩ về Hóa Sinh, Trường ĐH bang Massaehusetts, thành phố Lowell, bang Massaehusetts, Hoa Kỳ
  • 06/1995 Tốt nghiệp Xuất Sắc ngành Hóa – Thực Phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Experience

  • Từ 03/2010 đến nay Bộ môn Công nghệ Sinh học, Khoa Hóa, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, và từ tháng 05/2014 Phụ trách nghiên cứu khoa học và hợp tác với doanh nghiệp của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh, Đại học Đà Nẵng
  • Từ 05/2004 – 03/2010 Cán bộ nghiên cứu, Trung tâm Y học Wadsworth, thành phố Albany, bang New York, Hoa Kỳ
  • Từ 06/2003 – 04/2004 Thực tập sau Tiến sĩ, Trường ĐH bang Massaehusetts, thành phố
   Lowell, bang Massaehusetts, Hoa Kỳ
  • Từ 07/1995 – 06/1996 Cán bộ giảng dạy, Khoa Hóa-Thực phẩm, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội
 • Research Interests

  • Tin Sinh Học
  • Phương pháp chẩn đoán bệnh học phân tử
  • Sinh học ứng dụng trong thực phẩm và nông nghiệp
 • Research Projects

  • 2004-2007 Đề tài “Developing a prediction method for RNA secondary structure prediction”, Quỹ Khoa Hoc Quốc Gia (NSF), Hoa Kỳ; Nghiên cứu viên
  • 2007-2010 Đề tài “Prediction of miRNA’s targets in fruit fly”, Viện Y Khoa Quốc Gia (NIH), Hoa Kỳ; Nghiên cứu viên
  • 2011-2013 Đề tài “Xác định các chức năng điều khiển mới của RNA dựa trên việc cải tiến các thuật toán dự đoán cấu trúc RNA”, Quỹ Phát Triển Khoa học và Công nghệ Quốc Gia (NAFOSTEC), Việt Nam; Chủ nghiệm đề tài
 • Publications

  • Rennie W, Kanoria S, Liu C, Mallick B, Long D, Wolenc A, Carmack CS, Lu J, Ding Y (2016) STarMirDB: a database of microRNA binding sites. RNA Biology, 13(6):554-60
  • Liu C, Rennie WA, Mallick B, Kanoria S, Long D, Wolenc A, Carmack CS, Ding Y (2014) MicroRNA Binding Sites in C. elegans 3′UTRs. RNA Biology, 11(6): 693-701
  • William Rennie, Chaochun Liu, C. Steven Carmack, Adam Wolenc, Shaveta Kanoria, Jun Lu, Dang Long, and Ye Ding (2014). STarMir: a web server for prediction of microRNA binding sites. Nucl. Acids Res. first published online May 6, 2014 doi:10.1093/nar/gku376

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi