Loading


Chuyến thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Dược Danapha, ngày 03/10/2016

Danapha là Công ty dược hàng đầu tại Việt Nam. Tiến sĩ Trần Mạnh Hùng (Khoa học Y sinh của Viện VNUK) đã trình bày những nghiên cứu của mình về ứng dụng của chiết xuất tự nhiên trong khoa học lâm sàng.

Chuyến thăm đã đánh dấu sự khởi đầu hợp tác thuận lợi giữa Danapha và VNUK. Chúng tôi hi vọng sinh viên ngành Khoa học Y sinh VNUK sẽ sớm được tham gia các chương trình hợp tác với Danapha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiến sĩ Trần Mạnh Hùng trình bày nghiên cứu của mình trước những đại diện bên Danapha.

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi