Loading


Đại học Đà Nẵng kí kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Đại học Aston, Anh quốc trong dự án Đại học quốc tế Việt Anh tại Đà Nẵng

The University of Da Nang signed an MOU on a strategic partnership with University of Aston on 17 Nov 2012. 

Prof. Tran Van Nam and Prof. Dame Julia King, The Vice Chancelor of University of Aston

                                        

Photo:  Tran Ngoc

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi