Loading


Đại học Aston, Vương quốc Anh

 • Thông tin chi tiết về chương trình
  • Thời gian đi học trao đổi tại ĐH Aston diễn ra trong 1 học kỳ hoặc 2 học kỳ (1 năm học).
  • Chương trình trao đổi dành cho sinh viên VNUK chuyên ngành Kinh doanh quốc tế và Khoa học Y Sinh.
  • Mỗi trường sẽ tiến cử tối đa 2 sinh viên đi trao đổi mỗi năm học ở ngành Kinh doanh quốc tế và 2 sinh viên đi trao đổi mỗi năm học ở ngành Khoa học Y Sinh.
 • Thời gian mỗi học kỳ và thời hạn nộp đơn:
  • Một năm học tại ĐH Aston được chia làm hai học kỳ, với 11 tuần/học kỳ.
  Học kỳ mùa thu Học kỳ mùa xuân
  Hạn cuối tiến cử

  (Về phía VNUK)

  Ngày 1 tháng 6 Ngày 1 tháng 10
  Hạn cuối nộp đơn

  (Về phía sinh viên)

  Ngày 20 tháng 6 Ngày 20 tháng 10
  Thời gian mỗi học kỳ Tháng 9 – Tháng 1 Tháng 1 – Tháng 6
 • Yêu cầu:
  • Sinh viên phải được tiến cử từ phía VNUK
  • Đã hoàn thành ít nhất một năm học tại VNUK trước ngày đi trao đổi
  • Về yêu cầu tiếng Anh, sinh viên cần đạt chứng chỉ TOEFL iBT 93 (tối thiểu là 23 điểm ở kỹ năng viết, 19 điểm ở kỹ năng nói và nghe, 18 điểm ở kỹ năng đọc) hoặc chứng chỉ IELTS ít nhất là 6.5 (với điểm tối thiểu là 6.0 ở mỗi kỹ năng) hoặc chứng chỉ Pearson với tổng điểm 63 (trong đó ít nhất là 57 điểm ở mỗi kỹ năng) hoặc Thư xác nhận của VNUK về yêu cầu tiếng Anh nêu trên
 • Chổ ở:
  • Chỗ ở của sinh viên phụ thuộc vào thời hạn sinh viên đi học trao đổi (01 học kỳ hay 02 học kỳ).
  • Để biết thêm thông tin về nơi ở ngoài khuôn viên trường, vui lòng truy cập vào trang web dưới đây: http://www.astonstudenthomes.org/Accommodation
  • Địa chỉ email: astonstudenthomes@aston.ac.uk
  • Liên quan tới nơi ở dành cho sinh viên đi học trao đổi, vui lòng vào trang web dưới đây: http://www.aston.ac.uk/international-students/student-exchanges/incoming-exchange-students/accommodation/.
 • Chi phí sinh hoạt:
 • Mọi thông tin liên hệ:
  • Phòng KHCN–HTQT, tầng 3 của Tòa nhà VNUK, internationaloffice@vnuk.edu.vn hoặc Thầy Long: long.dang@vnuk.edu.vn,
  • Cô Jessica Rigby – Quản lý bộ phận Hợp tác quốc tế của ĐH Aston: j.rigby@aston.ac.uk

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi