Loading


Đại diện VNUK tham dự HỘI NGHỊ GIÁO DỤC TOÀN CẦU GOING GLOBAL 2017 tại London

Hội nghị Giáo dục toàn cầu Going Global là diễn đàn mở hàng năm lớn nhất thế giới dành cho các nhà lãnh đạo giáo dục tranh luận về các cơ hội và thử thách toàn cầu của giáo dục đại học và sau phổ thông, và để tìm hiểu những giải pháp hợp tác. VNUK có đại diện là TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương, Phó Viện trưởng phụ trách tham dự Hội nghị này.

Hội nghị Giáo dục toàn cầu Going Global 2017 với chủ đề “CÁC THÀNH PHỐ TOÀN CẦU: KẾT NỐI NHÂN TÀI, THÚC ĐẨY THAY ĐỔI” sẽ tập trung tìm hiểu cách thức các trường đại học hỗ trợ nền kinh tế vùng miền, và phát triển xã hội và con người, kết nối những thành phố của thế giới với nền tri thức và tài năng toàn cầu, và giải quyết những thử thách toàn cầu.

Xem trực tiếp Hội nghị diễn ra ở London, UK từ 15.45 (giờ UK) tức 21.45 (giờ Việt Nam) ngày 22/5/2017 tại đây: https://www.britishcouncil.org/going-global/live

 

 

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi