Loading


Hoạt tính ức chế các dòng tế bào ung thư phổi của diterpenoid cassaine chiết xuất từ vỏ cây Lim Xanh Erythrophleum fordii”

(Chúng tôi xin gửi muôn vàn lời chúc mừng đến với TS. Trần Mạnh Hùng- chủ nhiệm chương trình đào tạo Khoa học Y sinh của VNUK về việc công bố nghiên cứu khoa học của anh ấy trong thời gian gần đây.

Hiện tại, TS. Hùng đang làm việc với một nhóm nghiên cứu tại VNUK, và tại Hàn Quốc (Đại học Công giáo Deagu) để tạo ra nhiều công trình nghiên cứu giá trị cho Trung tâm Nghiên cứu ASEAN.

 

Nghiên cứu của anh về ““Hoạt tính ức chế các dòng tế bào ung thư phổi của diterpenoid cassaine chiết xuất từ vỏ cây Lim Xanh Erythrophleum fordii” đã được đăng trên tạp chí SCI. Bạn có thể đọc toàn bộ tạp chí trực tuyến bằng cách truy cập vào link này:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960894X17304870

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi