Loading


Thông báo về Cuộc thi ”Những người Khám phá Khoa học Dữ liệu ASEAN”

Ngày đăng 27-7-2017

Cuộc thi phân tích dữ liệu mang tên ”Những người khám phá khoa học dữ liệu ASEAN” là một trong ba sáng kiến do Tổ chức ASEAN Foundation và Công ty SAP giới thiệu trong năm 2017 để giải quyết các vấn đề về kinh tế, môi trường và xã hội của ASEAN thông qua ba lĩnh vực trọng tâm là giáo dục, tình nguyện và kinh doanh.

cuộc thi data sciencecuộc thi data science

Mục đích của cuộc thi là nhằm nâng cao nhận thức và đánh giá về cộng đồng ASEAN của thế hệ trẻ với sự can thiệp của kỹ năng kỹ thuật số thông qua việc học tập và sử dụng công cụ phân tích đám mây của SAP để phân tích cơ sở dữ liệu về ASEAN. Sáng kiến này khích lệ người tham gia thể hiện quan điểm về 06 mục tiêu trong số 17 mục tiêu phát triển bền vững do Liên hiệp quốc  đưa ra gồm (1) đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và thịnh vượng (2) đảm bảo chất lượng giáo dục (3) đạt được bình đẳng giới (4) đảm bảo việc tiếp cận nguồn nước sạch và điều kiện vệ sinh (5) thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, tạo việc làm và công việc tốt (6) xây dựng các thành phố và cộng đồng bền vững.

Cuộc thi sẽ được tổ chức trên 10 quốc gia là thành viên ASEAN (gồm có Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Vietnam). Mỗi nước sẽ chọn 10 đội để tham dự vào vòng chung kết cấp quốc gia (tại Việt Nam diễn ra vào ngày 24-10-2017) và vòng chung kết khu vực sẽ diễn ra tại TP. Jakarta, Indonesia vào tháng 11-2017.

Đối tượng tham dự là sinh viên từ 16 tuổi trở lên và đang học đại học tại các trường đại học. Mỗi đội gồm có 2 thành viên trong cùng một trường đại học và mỗi thành viên chỉ được tham dự một đội duy nhất.

Các đội tham gia đăng ký trước ngày 31/7/2017 và nộp bài thi trước ngày 11/9/2017.

Thông tin về cuộc thi tại website www.aseandse.org gồm có:

  1. Giá trị giải thưởng
  2. Các mốc thời gian quan trọng
  3. Thông tin về nhà tổ chức
  4. Đối tượng dự thi và Quy định của cuộc thi
  5. Thể lệ của cuộc thi
  6. Các tiêu chí đánh giá
  7. Quy định về bài dự thi
  8. Hướng dẫn các bước tham gia cuộc thi(Infographic về cuộc thi)
  9. Thông tin dành cho giảng viên/hướng dẫn
  10. Tài nguyên dữ liệu sử dụng cho cuộc thi

Phòng NCKH & HTQT, Viện VNUK

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi