Loading


Cuộc họp với đại diện đến từ Đại học Quốc gia Seoul!

Chiều ngày 23/02 vừa qua, VNUK đã có buổi gặp mặt và trao đổi với những đại diện đến từ Đại học Quốc gia Seoul về mối quan hệ hợp tác tiềm năng giữa 2 bên. Hiện đã có 8 sinh viên VNUK đang học tập tại Hàn quốc và chúng tôi mong muốn sẽ mở rộng mối liên kết với nhiều trường đại học Hàn quốc hơn nữa. Đại diện phía Đại học Quốc gia Seoul chia sẻ nhiều doanh nghiệp, tập đoàn Hàn quốc hiện đang rất quan tâm đến thị trường Việt Nam và trong tương lai có thể sẽ có nhiều sinh viên Hàn quốc tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại VNUK để phát triển kỹ năng và bồi dưỡng kiến thức trong môi trường quốc tế.

Chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi và thảo luận để có thể đi đến việc ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) chính thức giữa 2 bên.

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi