Loading


Công ty Dược Danapha

Nỗ lực cống hiến vì sức khỏe cộng đồng với những giá trị nhân văn cao đẹp

Ông: Nguyễn Quang Trị

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Danapha

TẦM NHÌN

Là một trong top 10 nhà sản xuất dược phẩm uy tín tại Việt Nam

HOÀI BÃO

Đưa Danapha trở thành thương hiệu dược phẩm trong khu vực Đông Nam Á

TRIẾT LÝ KINH DOANH

CHẤT LƯỢNG

Sản xuất những sản phẩm mang giá trị chất lượng, đạt hiệu quả tối ưu

CHUYÊN NGHIỆP

Không ngừng đổi mới vì sự chuyên nghiệp và phát triễn bền vững

HIỆU QUẢ

Chú trọng hiệu quả chiều sâu của công việc

SÁNG TẠO

Nhân lực là yếu tố quyết định mọi thành công của Danapha.

 Link trang chủ doanh nghiệp: nhấn vào đây.

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
Một ngày làm sinh viên tại VNUK