Loading


Chuyến thăm VNUK của đại diện đến từ Đại học Obuda!

Váo tháng này, bà Aniko Kelemen-Erdos đến từ Đại học Obuda đã được mời đến VNUK nhằm trao đổi về những cơ hội hợp tác trong tương lai.

Cơ hội tham gia chương trình trao đổi sinh viên được Erasmus tài trợ tại VNUK

Chuyến thăm của bà được tài trợ bởi chương trình Erasmus. Chương trình Erasmus thường được biết đến dành cho hoạt động trao đổi sinh viên, tuy nhiên vẫn có rất nhiều cơ hội cho đội ngũ cán bộ tham gia trao đổi quốc tế theo chương trình này.

Bà Aniko đã giới thiệu về Đại học Obuda, bao gồm quá trình hình thành và phát triển, cơ sở vật chất và các khóa học tại trườngcũng như nói về thành phố Budapest, nơi mà trường tọa lạc. Sau đó là một cuộc hội thảo dành cho các cán bộ ngành Kinh doanh Quốc tế (IBM) về Phương pháp Nghiên cứu.

Chúng tôi đã có ba sinh viên học tại VNUK từ Đại học Obuda trong chương trình Erasmus. Năm nay, thạc sĩ Nguyễn Văn Nhân – giảng viên của ngành IBM tại VNUK, sẽ tham gia hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực kinh doanh tại Đại học Obuda trong bốn tháng.

trao đổi sinh viên

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi