Loading


Thông báo mời nộp hồ sơ Chương trình đào tạo “Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu” lần thứ 4 tại Vương quốc Anh (14-9-2017)

Ngày đăng: 11-8-2017
Trong khuôn khổ Chương trình Newton Việt Nam (Chương trình hợp tác nghiên cứu và đổi mới sáng tạo Việt Nam – Vương quốc Anh), Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Cục PTTTDN)

phối hợp với Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh tổ chức Chương trình đào tạo “Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu – Leaders in Innovation Fellowships (LIF)” lần thứ 4 tại Vương quốc Anh, cụ thể như sau:
Thời gian tổ chức: dự kiến từ ngày 04-12 đến ngày 15-12-2017.

Mục tiêu chương trình đào tạo:

Nâng cao năng lực và tăng cường hợp tác quốc tế cho các nhà khoa học Việt Nam trong việc thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu, đặc biệt đề ra các giải pháp sáng tạo có ý nghĩa thực tiễn để góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Đối tượng thụ hưởng:

Các nhà nghiên cứu đang trong giai đoạn xây dựng kế hoạch kinh doanh cho các sản phẩm sáng tạo.

Chi phí cho chương trình đào tạo tại Vương quốc Anh:

Do Quỹ Newton tài trợ bao gồm vé máy bay, đi lại và ăn ở.

Hình thức đăng ký và nộp hồ sơ:

• Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: goo.gl/98i7Tu
• Gửi hồ sơ và các chứng nhận bảo hộ sở hữu trí tuệ, chứng chỉ tiếng Anh đến địa chỉ email: lif.natec@gmail.com
Hạn cuối nộp hồ sơ và đề xuất: 17h00 ngày 14-09-2017.
Nội dung chương trình: xem tại đây

Liên hệ thông tin về chương trình đào tạo:

• Chị Đỗ Hải Minh Ngọc, Chuyên viên Trung tâm Đào tạo và hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Điện thoại: 024 3943 6865, email: dhmngoc@most.gov.vn
• Chị Phan Liên Hương, Quản lý Chương trình Nghiên cứu, Đại sứ quán Anh.
Điện thoại: 024 3936 0597; email: phan.huong@fco.gov.uk
Để tạo điều kiện tốt nhất cho các ứng viên tham gia dự tuyển chương trình đào tạo tại Vương quốc Anh, Cục PTTTDN tổ chức Hội thảo “Thương mại hóa, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo trong quản trị nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và thương hiệu” để tư vấn và hướng dẫn ứng viên hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo tiêu chí của chương trình và giải đáp những thắc mắc liên quan đến chương trình vào ngày 17-08-2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh và ngày 22-08-2017 tại Thành phố Hà Nội.
Nội dung chương trình hội thảo xem tại đây hoặc tham khảo tại website www.tsc.gov.vn

Liên hệ hội thảo:

Chị Nguyễn Thu Nga, Phụ trách Đào tạo – Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ, Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KHCN;
Tel: 094 582 9898, email: ngant.most@gmail.com

Tài liệu đính kèm:

Nội dung chương trình Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu
Nội dung chương trình Hội thảo

(Nguồn: Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KHCN, Bộ Khoa học và Công nghệ)
Phòng Khoa học và HTQT, Viện VNUK

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi