Loading


Chương trình chuyển tiếp sang đại học Aston

Học phí chương trình chuyển tiếp

Học phí áp dụng cho năm học 2018

Chương trình chuyển tiếp ngành Quản trị và Kinh doanh quốc tế:

– Business & Management
£14,950 Dành cho sinh viên quốc tế trong năm 2018
£2,500 Dành cho sinh viên quốc tế trong năm làm việc trong doanh nghiệp (Áp dụng cho năm 2018)

Chi tiết xem thêm tại link dưới đây: http://www.aston.ac.uk/study/undergraduate/courses/abs/aston-business-school/business-management/

– Human Resource Management
£14,950 Dành cho sinh viên quốc tế trong năm 2018
£2,500 Dành cho sinh viên quốc tế trong năm làm việc trong doanh nghiệp (Áp dụng cho năm 2018)

Chi tiết xem thêm tại link dưới đây: http://www.aston.ac.uk/study/undergraduate/courses/abs/aston-business-school/human-resource-management/

– International Business & Management
£14,950 Dành cho sinh viên quốc tế trong năm 2018
£2,500 Dành cho sinh viên quốc tế trong năm làm việc trong doanh nghiệp (Áp dụng cho năm 2018)

Chi tiết xem thêm tại link dưới đây: http://www.aston.ac.uk/study/undergraduate/courses/abs/aston-business-school/international-business-management/

– Business Management & English Language
£14,950 Dành cho sinh viên quốc tế trong năm 2018
£2,500 Dành cho sinh viên quốc tế trong năm làm việc trong doanh nghiệp (Áp dụng cho năm 2018)

Chi tiết xem thêm tại link dưới đây: http://www.aston.ac.uk/study/undergraduate/courses/languages-social-sciences/english-language/bsc-business-management-and-english-language/

Ngành khoa học và kỹ thuật máy tính

£16,000 Dành cho sinh viên quốc tế trong năm 2018
£2,500 Dành cho sinh viên quốc tế trong năm làm việc trong doanh nghiệp (Áp dụng cho năm 2018)

Chi Tiết cụ thể vui lòng tham khảo Link dưới đây: http://www.aston.ac.uk/study/undergraduate/courses/eas/bsc-computer-science/

Chi phí sinh hoạt

Chi phí sinh hoạt ước tính cho một sinh viên quốc tế sống tại thành phố Birmingham cho 1 năm học (42 tuần) sẽ trong khoản là: £7,140 – £8,316  (cho năm học 2018)

Các chi phí cần thiết Chi phí cao

(Bảng Anh/ Tháng)

Chi phí thấp

(Bảng Anh/ Tháng)

Chi phí thuê nhà £140 (Ký túc xá tại trường Đại học) £100 (Thuê ngoài)
Điện và Ga Đã bao gồm £9
Nước Đã bao gồm £3
Thức ăn £50 £50
Mua sắm thiết bị cần thiết £3 £3
Chi phí giặt ủi £5 £5
Tổng chi phí cho 1 tuần £198 £170
Tổng chi phí cho 1 năm học £8,316 £7,140

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
Trang tuyển sinh VNUK