Loading


Buổi định hướng, giới thiệu học bổng Hoa Kỳ tại VNUK

Buổi định hướng, giới thiệu học bổng Hoa Kỳ đã diễn ra tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng (VNUK) với nhiều thông tin hấp dẫn.

Đến với buổi chia sẻ, các sinh viên VNUK được cập nhật thông tin định hướng và giới thiệu về chương trình học bổng, cách thức và phương pháp xin học bổng tại Hoa Kỳ.

Các thông tin được cung cấp bởi các diễn giả đặc biệt là:

  • TS. David Sohn – Nhà sáng lập Đại học IGlobal, Hoa Kỳ
  • Ông Vương Nguyễn, Giám đốc Tạp chí TACC, Hoa Kỳ
  • Ông Tyler Nguyễn, Giám đốc công ty TACC, Hoa kỳ
  • Bà Phương Bùi, Đồng sáng lập công ty TACC

Buổi định hướng, giới thiệu đã đem đến nhiều thông tin bổ ích cho sinh viên VNUK.

Một số hình ảnh tại buổi định hướng


Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi