Loading


Bui Minh Trang profile

Phục trách Chương trình Dự bị Đại học quốc tế

Affiliations:
Quản trị và Kinh doanh quốc tế
Phone:
(+84) 905 339 658
Email:
trang.bui@vnuk.edu.vn
 • Education

  • Thạc sĩ ngành Quản trị tài Chính, Đại học Tây Anh, Anh quốc, 2010
  • Cử nhân ngành Tài chính và Quản trị kinh doanh, Đại học Latrobe, 2008
  • Diploma ngành Kinh doanh, Đại học Latrobe,2006
 • Experience

  • 2014 – nay: Giảng viên – Chuyên ngành Quản trị và kinh doanh quốc tế và Phụ trách chương trình Dự bị Đại học quốc tế, Viện Nghiên cứu và Đại học Việt-Anh, Đại học Đà Nẵng.
  • 2011 – 2014: Quản lý bán hàng, công ty Caspian Networks, Thành phố Bristol, Anh quốc.
 • Research Interests

  • Quản trị kinh doanh
  • Khởi sự kinh doanh và SMEs
  • Khủng hoảng tài chính
  • Quản trị doanh nghiệp
 • Research Projects

 • Publications

  • Duong Nguyen Minh Huy, Nguyen Thi Thien Huong and Bui Minh Trang (2015), “Experience in the development and incubation of start-ups in the United Kingdom”, Hi-tech start-up Project, UK-ASEAN Research Hub

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi