Loading


British Council Vietnam

NHỮNG HOẠT ĐỘNG TƯƠNG LAI CỦA QUỸ NEWTON

Năm 2017, Quỹ Newton sẽ tiếp tục cung cấp những cơ hội đào tạo, trao đổi và hợp tác nghiên cứu mới cho các nhà khoa học Việt Nam và Vương quốc Anh.

Mời các bạn tham khảo một số cơ hội sắp tới trong khuôn khổ Quỹ tại Việt Nam. Hãy theo dõi trang Facebook này của chúng tôi để được thông tin sớm nhất hoặc theo dõi tại: http://www.newtonfund.ac.uk/funding/funding-opportunities/

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi