Loading


Buổi gặp mặt với Hội đồng Anh, thứ Tư ngày 29/03/2017

Hội đồng Anh đã về làm việc với VNUK về những hoạt động, sự phát triển và những dự án tại VNUK.Hội đồng Anh là một trong những đối tác chiến lược chính của VNUK và hỗ trợ sâu rộng chúng tôi trong những vấn đề liên quan đến nghiên cứu, quản lý trường đại học và khởi nghiệp, nhằm nâng cao sự phồn thịnh và tạo thêm nhiều cơ hội cho dải đất miền Trung Việt Nam.

Hơn thế nữa, Hội đồng Anh đã giúp gây quỹ cho 5 dự án đang được tiến hành; một trong số đó được hợp tác với tổ chức UK Russell, trường Đại học Southampton. Trường Đại học Southampton và VNUK đã hợp tác với nhau với mục đích nghiên cứu về quản lý trường đại học và nâng cao chất lượng giáo dục, nhằm mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng giáo dục đại học tại Việt Nam. Hội đồng Anh cũng sẽ hỗ trợ học bổng Tate and Lyle của chúng tôi nhằm giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục con đường học vấn.

VNUK đang có những hướng đi đúng đắn với sự giúp đỡ từ Hội đồng Anh, chúng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều dự án trong tương lại nhằm hỗ trợ nghiên cứu, quản lý trường đại học và khởi nghiệp.

Hoang Van Anh, trợ lý giám đốc về giáo dục, Hội đồng Anh, Phan Thi Bao Phi, giám đốc chương trình giáo dục đại học (đối tác), Hội đồng Anh, cùng những Quản lý cấp cao của VNUK

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi