Loading


Tuyên bố chung về cam kết hợp tác giữa Chính phủ Anh và Chính phủ Việt Nam ngày 09/3/2010 tại Luân Đôn

Ngày 09 tháng 3 năm 2010, Bộ trưởng Kinh doanh, Sáng tạo và Kỹ năng của Vương quốc Anh, ngài Lord Peter Mandleson đã gặp gỡ với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân tại London. Hai bên đã cùng ký một bản tuyên bố chung cam kết sự hợp tác của hai bên trong việc xây dựng một trường đại học đẳng cấp quốc tế Việt Nam – Vương quốc Anh thông qua việc nâng cấp một trường đại học hàng đầu của Việt Nam. Đại học Đà Nẵng được xác định là địa điểm để xây dựng Trường Đại học Việt – Anh.

Mô hình đề xuất là một trường đại học đẳng cấp quốc tế theo hướng nghiên cứu toàn diện và tận dụng các yếu tố ưu việt nhất của trường đại học ở Vương quốc Anh. Trường Đại học Việt – Anh đặt mục tiêu sẽ lọt vào bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới, đồng thời là xúc tác nâng cấp hoạt động quốc tế hóa giáo dục của Đại học Đà Nẵng và lớn hơn là hệ thống trường đại học tại Việt Nam.

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi