Loading


Học phí dưới đây là học phí năm học 2019 được áp dụng cho sinh viên nhập học các chương trình bậc đại học tại VNUK trong năm 2019

Ngành

Học phí/năm

Quản trị và Kinh doanh Quốc tế (IBM)

– Chuyên ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn quốc tế (ITH)

38.500.000 đồng

38.500.000 đồng

Khoa học và Kỹ Thuật Máy tính (CSE)

38.500.000 đồng

Khoa học Y sinh (BMS)

38.500.000 đồng

Khoa học Dữ liệu theo cơ chế đặc thù (DS)

38.500.000 đồng

Mức học phí trên chưa bao gồm học phí Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng
– Giáo dục Thể chất (4 tín chỉ): 275.000 đồng/tín chỉ
– Giáo dục Quốc phòng:
  + Học phí: 600.000 – 900.000 đồng
  + Tiền ăn: 45.000 đồng/ngày
Sinh viên phải hoàn thành chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo để có thể xét tốt nghiệp

Lưu ý

  1. Tại VNUK, năm học thứ nhất có 3 học kỳ, các năm còn lại có 2 học kì. Học phí sẽ được thanh toán theo từng học kỳ, dựa trên số môn sinh viên đăng kí học trong từng học kỳ.
  2. Vì các lý do an toàn, sinh viên được khuyến khích chuyển khoản học phí trực tiếp qua tài khoản ngân hàng với thông tin được cung cấp trong email tại tài khoản của VNUK.
  3. Tất cả các sinh viên phải tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc. Đây là quy định áp dụng cho tất cả các sinh viên đang học đại học tại Việt Nam. VNUK sẽ thay mặt sinh viên mua bảo hiểm y tế. Sinh viên nộp bảo hiểm y tế cho Phòng đào tạo vào đầu mỗi năm học.
  4. Học phí có thể thay đổi (tối đa không quá 6%/ năm học) và bảo hiểm y tế có thể thay đổi mà không báo trước.

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi