Loading


  • Học phí các ngành đào tạo áp dụng từ năm 2015-2016 như sau:

Ngành Học phí / năm học
Ngành Quản trị và Kinh doanh Quốc tế (IBM) 36.000.000 đồng
Ngành Khoa học và Kỹ Thuật Máy tính (CSE) 37.000.000 đồng
Ngành Khoa học Y sinh (BMS) 37.000.000 đồng

 

Lộ trình tăng học phí tối đa: tăng 6% trong năm học đến (2017-2018)

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
Trang tuyển sinh VNUK