Loading


Học bổng Tài năng VNUK

Học bổng toàn phần và bán phần dành cho sinh viên xét tuyển vào VNUK năm học 2018-2019 và dành cho sinh viên đang học tập tại VNUK. 

Học bổng toàn phần

Là Học bổng có giá trị 100% học phí năm thứ nhất của ngành sinh viên đã trúng tuyển và nhập học tại VNUK.

Điều kiện xét học bổng đối với sinh viên năm thứ nhất:

 • Được trúng tuyển vào học năm thứ nhất các chương trình đại học hệ chính quy tại VNUK;
 • Có tổng số điểm của tổ hợp xét tuyển trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt từ 21 điểm trở lên (không kể điểm ưu tiên) đối với hình thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT; có điểm trung bình chung học tập từ 02 học kì lớp 12 theo học bạ THPT của 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển vào ngành đăng kí đạt từ 8,5 trở lên đối với hình thức xét tuyển riêng theo học bạ THPT;
 • Có điểm thi tiếng Anh IELTS (kì thi khảo thí quốc tế) từ 6.0 trở lên (đối với ngành Khoa học và kỹ thuật máy tính và Ngành Khoa học Y sinh), từ 6.5 trở lên đối với ngành Quản trị và Kinh doanh quốc tế (hoặc điểm tương ứng của các kì thi tiếng Anh quốc tế như TOEFL IBT).

Điều kiện xét học bổng đối với sinh viên năm thứ hai trở lên:

 • Hoàn thành số lượng tín chỉ tối thiểu trong năm học trước theo quy chế đào tạo của Viện;
 • Điểm trung bình học tập trong năm học trước từ 8,5 trở lên (thang điểm 10);
 • Hoàn thành yêu cầu tiếng Anh theo lộ trình;
 • Xếp loại rèn luyện: Tốt trở lên

Học bổng bán phần

 • Là Học bổng có giá trị bằng 50% học phí năm thứ nhất của ngành sinh viên đã trúng tuyển và nhập học tại VNUK.

Điều kiện đối với sinh viên năm thứ nhất

 • Được trúng tuyển vào học năm thứ nhất các chương trình đại học hệ chính quy tại VNUK;
 • Có tổng số điểm của tổ hợp xét tuyển trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt từ 19 điểm trở lên (không kể điểm ưu tiên) đối với hình thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT; có điểm trung bình chung học tập từ 02 học kì lớp 12 theo học bạ THPT của 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển vào ngành đăng kí đạt từ 8,0 trở lên đối với hình thức xét tuyển riêng theo học bạ THPT;
 • Có điểm thi tiếng Anh IELTS (kì thi khảo thí quốc tế) từ 5.5 trở lên (đối với ngành Khoa học và kỹ thuật máy tính và Ngành Khoa học Y sinh), từ 6.0 trở lên đối với ngành Quản trị và Kinh doanh quốc tế (hoặc điểm tương ứng của các kì thi tiếng Anh quốc tế như TOEFL IBT).

Điều kiện đối với sinh viên năm thứ hai trở lên

 • Hoàn thành số lượng tín chỉ tối thiểu trong năm học trước theo quy chế đào tạo của Viện;
 • Điểm trung bình học tập trong năm học trước từ 8,0 trở lên (thang điểm 10);
 • Hoàn thành yêu cầu tiếng Anh theo lộ trình;
 • Xếp loại rèn luyện: Tốt trở lên

Xem thông báo nộp hồ sơ học bổng dành cho học sinh THPT tại đây

Tải đăng ký xét học bổng năm học 2018 – 2019 tại đây

 

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi